خواجه عبدا... انصاری از خیابان شریعتی آغاز و به خیابان بنی‌هاشم ختم می‌شود. در طول این خیابان تنها یک تقاطع پرتردد با خیابان شهید عراقی وجود دارد و بار ترافیک این خیابان عمدتا به همین تقاطع مربوط می‌شود. دسترسی مستقیم به بزرگراه عراقی نیز دسترسی سهل و راحت به بزرگراه رسالت برای ساکنان این منطقه امتیاز مهمی است. همسایه‌های خیابان خواجه عبدا... انصاری از شمال پاسداران و از جنوب منطقه سیدخندان هستند و می‌توان گفت خیابان خواجه عبدا... مرز بین این دو منطقه مشهور در شمال تهران به حساب می‌آید. از مراکز مهم در این خیابان می‌توان به ساختمان اصلی وزارت اطلاعات و آسایشگاه معلولان اشاره کرد. قرار گرفتن بیمارستان رسالت در نزدیکی آن دیگر نکته قابل توجه به شمار می‌رود. به غیر از حاشیه این مراکز دیگر نقاط خواجه عبدا... بیشتر کاربری مسکونی دارند تا کاربری اداری. وجود فرعی‌ها و کوچه‌های خلوت و مشجر محلی ایده‌آل برای زندگی در این منطقه به وجود آورده است. وجود یک پارک مابین خیابان‌های ششم و هشتم نیاز ساکنان را به فضای سبز و مکان تفریحی برطرف ساخته است. همچنین دو مدرسه، دبیرستان و دبستان از جمله مراکز آموزشی در منطقه خواجه‌ عبدا... می‌باشد.

http://www.asiaamlak.com/index.php